Metoda J. Cyriax’a

Metoda J. Cyriax’a zajmuje się leczeniem dysfunkcji zlokalizowanych w układzie kostno-stawowo-mięśniowym. Posiada system badania i terapii dostosowany do niezliczonej ilości problemów ortopedycznych. Kładzie bardzo duży nacisk na wywiad oraz badanie kliniczne, dzięki czemu pozwala na uzyskanie kompletnej informacji na temat badanego pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie tzw. wzorców klinicznych (szczególne zachowanie się zaburzeń lub grup zaburzeń). Precyzyjna diagnoza umożliwia wybór najlepszej metody, w celu osiągnięcie zamierzonego efektu terapeutycznego w możliwie najszybszym czasie.