Dr hab. Piotr Król

Jest fizjoterapeutą. Praktykę fizjoterapeutyczną prowadzi od 2001 roku. Jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, gdzie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej Katedry Podstaw Fizjoterapii. Jest także konsultantem firmy MEDEN-INMED Sp. z o.o. z Koszalina w zakresie medycyny fizykalnej, a przede wszystkim w zakresie użycia radialnej i zogniskowanej fali uderzeniowej w ortopedii i fizjoterapii. Do chwili obecnej uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach organizowanych przez polskie i zagraniczne placówki. Jest terapeutą metod Kaltenborna-Evjentha, J. Cyriaxa, PNF oraz FDM. Praktyczną pracę z pacjentami podpiera działalnością naukową, będąc współautorem licznych prac opublikowanych w recenzowanych polskich i zagranicznych czasopismach. Więcej ....