Terapia radialną falą uderzeniową

Z fizycznego punktu widzenia fala uderzeniowa jest falą mechaniczną (akustyczną) o małej częstotliwości (do kilkunastu Hz). Siłę oddziaływania fali radialnej mierzy się wartością ciśnienia, które wywiera na tkanki. Na ogół jest to zakres pomiędzy 2,5 i 3,5 bara. Taka siła oddziaływania wystarcza do leczenia większości zmian ortopedycznych leżących w obrębie tkanek miękkich. Na ogół ilość wygenerowanych podczas zabiegu uderzeń nie przekracza 4 tysięcy. Aby zabieg był efektywny, konieczne jest wykonanie 3-4 zabiegów, które oddziela się na ogół jednotygodniową przerwą.

W zależności od zastosowanej gęstości energii, różne jest działanie fali uderzeniowej. W części przypadków ma ono charakter czysto destrukcyjny (dezintegracja złogu wapniowego), w innych natomiast jest to działanie stymulacyjne, przede wszystkim przeciwbólowe. W każdym z tych przypadków zabieg jest intensywnie odczuwany przez pacjenta. Skuteczność zabiegu jest bardzo wysoka (80-90 %). Biorąc pod uwagę to, że dla wielu pacjentów, zwłaszcza tych ze zwapnieniami okołobarkowymi i ostrogami piętowymi, alternatywą jest zabieg operacyjny, zastosowanie fali uderzeniowej, jako metody mało inwazyjnej i jednocześnie wysoce skutecznej jest zasadne.