MLS

W tradycyjnej laseroterapii skuteczność działania promieniowania laserowego jest znacznie ograniczona z uwagi na jakość stosowanego promieniowania. Terapia MLS jest nowoczesną i wysoce efektywną formą biostymulacji laserowej, gdyż dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu promieniowania o dwóch różnych długościach fal, z których jedno (808 nm) emitowane jest w sposób ciągły a drugie (905 nm) w sposób przerywany, możliwe jest uzyskanie w tym samym czasie efektu przeciwbólowego (charakterystycznego dla promieniowania emitowanego w sposób przerywany) i przeciwzapalnego (charakterystycznego dla promieniowania emitowanego w sposób ciągły).