Metoda NDT Bobath przeznaczona jest dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach czaszkowo-mózgowych, które doprowadziły do uszkodzenia układu nerwowego, skutkując zaburzeniem funkcji, ruchów oraz kontroli postawy.

W koncepcji kładzie się szczególny nacisk na normalizację napięcia mięśni odpowiadających za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy. Nauczanie ruchu odbywa się poprzez doświadczenia sensomotoryczne (czuciowo-ruchowe). Pacjent poznając swoje ciało uczy się nim posługiwać w sposób celowy. Poprzez różnego rodzaju oddziaływania dąży się do wyhamowywania reakcji nieprawidłowych.

Koncepcja NDT Bobath dla dorosłych jest koncepcją pracy 24 godzinnej, co oznacza, że proces rehabilitacji nie kończy się po wyjściu z gabinetu. Terapeuta pomaga rodzinie w wypracowaniu odpowiedniej strategii pracy, która w znacznym stopniu ułatwia codzienne funkcjonowanie z chorym, poprzez zrozumienie teoretycznych podstaw problemu chorego. Dlatego uczy się opiekunów codziennej pielęgnacji pacjenta, czyli: sposobów przenoszenia, kąpania, karmienia itd.