PUBLIKACJE:

 • Możliwość ćwiczeń z dozowanym oporem z zastosowaniem taśm gumowych "thera-band". Henryk Knapik, Krystyna Kwaśna, Piotr Król, Wojciech Drugacz, Hanna Bujniewicz. W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, 17-19 września 1998, Ustroń – Cieszyn. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Versalius": 228-229.

 • Terapia skojarzona jako metoda leczenia bólu. Hanna Bujniewicz, Piotr Król, Krzysztof Gieremek. W: Elektroterapia w leczeniu bólu [materiały pokonferencyjne, streszczenia]. Interservis, Łódź 1998: 79.

 • Skuteczne leczenie owrzodzeń żylnych podudzi. Anna Polak, Andrzej Franek, Wiesława Huńka- Żurawińska, Daria Świst, Piotr Król. Przegląd Dermatologiczny 1999; 86(4): 383-391.

 • Sprawni inaczej czyli siatkówka na siedząco. Ryszard Plinta, Piotr Król. Siatkówka 2000; 2: 21.

 • Wspomaganie leczenia ubytków tkanek miękkich stałym prądem elektrycznym i promieniowaniem laserowym małej mocy. Piotr Król, Andrzej Franek, Anna Polak. Annales Academiae Medicae Silesiensis 1999; 38/39: 85-96.

 • Wybrane zagadnienia z nowoczesnej sonoterapii uszkodzonych tkanek. Daria Świst, Andrzej Franek, Anna Polak, Piotr Król. Annales Academiae Medicae Silesiensis 1999; 38/39: 97-111.

 • Terapia skojarzona w odruchowych zmianach tkankowych i zespołach bólowych. Krzysztof Gieremek, Piotr Król, Hanna Adamczyk-Bujniewicz, Daria Świst-Chmielewska. Postępy Rehabilitacji 2000; 14(1): 31- 39.

 • The assessment of a bacterial flora of the leg ulcer - before and after the treatment [abstract]. Marek Kucharzewski, Andrzej Franek, Anna Polak, Piotr Król. International Journal of Angiology 2001; 20(2), suppl. 1: 290.

 • Wpływ biostymulacji laserowej na gojenie się owrzodzeń podudzi: [rozprawa doktorska]. Piotr Król. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001.

 • Biostymulacja laserowa w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni. Piotr Król, Andrzej Franek, Wiesława Huńka-Żurawińska, Jacek Bil, Daria Świst-Chmielewska, Anna Polak, Witold Bendkowski. Polski Merkuriusz Lekarski 2001; 11(65): 418-421.

 • Does low output laser stimulation enhance the healing of crural ulceration? Some critical remarks. Andrzej Franek, Piotr Król, Marek Kucharzewski. Medical Engineering & Physics 2002; 24: 607-615.

 • Doświadczalny dobór najkorzystniejszych parametrów fizycznych i aplikacyjnych ultradźwięków w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi. Daria Świst-Chmielewska, Andrzej Franek, Ligia Brzezińska-Wcisło, Edward Błaszczak, Anna Polak, Piotr Król. Polski Merkuriusz Lekarski 2002; 12(72): 500-505.

 • Krytyczne poglądy na leczenie owrzodzeń żylnych przy użyciu niskoenergetycznego lasera. Jakub Taradaj, Andrzej Franek, Anna Polak, Piotr Król. Przegląd Dermatologiczny 2002; 3(89): 231-235.

 • Metody fizykalne w leczeniu przewlekłych owrzodzeń żylnych podudzi: [streszczenie]. Anna Polak, Andrzej Franek, Daria Chmielewska, Piotr Król. W: V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Długoterminowej, Toruń 18-20 września 2002. Wydawnictwo UMK, Toruń 2002: 40.

 • Badanie skuteczności elektrostymulacji wysokonapięowej we wspomaganiu gojenia owrzodzeń żylnych podudzi [streszczenie]. Anna Polak, Andrzej Franek, Piotr Król, Daria Chmielewska. W: XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Fizjoterapia wobec wyzwań medycyny XXI wieku. 10-12 października 2003, Łódź: 33.

 • Biostymulacja laserowa we wspomaganiu gojenia owrzodzeń żylnych. [streszczenie]. Jakub Taradaj, Andrzej Franek, Piotr Król, Daria Chmielewska, Anna Polak. Przegląd Flebologiczny 2003; 11(1): 35.

 • Krytyczna analiza leczenia owrzodzeń za pomocą lasera: [streszczenie]. Piotr Król, Andrzej Franek, Anna Polak, Daria Chmielewska, Jakub Taradaj, Martyna Wojtaszek. W: XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Fizjoterapia wobec wyzwań medycyny XXI wieku. 10-12 października 2003, Łódź: 34.

 • Zastosowanie ultradźwięków w leczeniu ubytków tkanek miękkich [streszczenie]. Daria Chmielewska, Andrzej Franek, Piotr Król, Anna Polak. W: XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Fizjoterapia wobec wyzwań medycyny XXI wieku. 10-12 października 2003, Łódź: 33-34.

 • The analysis of the tests for specific fitness among young sprinters. Arkadiusz Stanula, Jarosław Cholewa, Piotr Król. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2005; 60, suppl. 16(502): 220-223.

 • Czy pola magnetyczne małej częstotliwości przyczyniają się do rozwoju nowotworów? / Anna Polak, Andrzej Franek, Janusz Kubacki, Jakub Taradaj, Daria Chmielewska, Piotr Król. Fizjoterapia Polska 2005; 5(3): 285-296.

 • Leczenie owrzodzeń żylnych za pomocą wybranych metod fizykalnych (Cz. 1). Przesłanki do stosowania klinicznego. Andrzej Franek, Piotr Król, Daria Chmielewska, Edward Błaszczak, Anna Polak, Marek Kucharzewski, Jakub Taradaj. Polski Merkuriusz Lekarski 2006; 20(119): 622-624.

 • Leczenie owrzodzeń żylnych za pomocą wybranych metod fizykalnych. (Cz. 2). Badanie porównawcze. Andrzej Franek, Piotr Król, Daria Chmielewska, Edward Błaszczak, Anna Polak, Marek Kucharzewski, Jakub Taradaj. Polski Merkuriusz Lekarski 2006; 20(120): 691-695.

 • Wpływ treningu wibracyjnego na organizm człowieka. Magdalena Piecha, Piotr Król, Janusz Kubacki, Anna Polak, Arkadiusz Stanula, Marek Najder, Daria Chmielewska. Fizjoterapia Polska 2006; 6(3/4): 192-197.

 • Badanie efektywności jonoforezy z ketonalem i terapii łączonej ultradźwiękami i prądem elektrycznym we wspomaganiu leczenia choroby pierścienia rotatorów [streszczenie]. M. Romaniak, A. Polak, J. Kubacki, P. Król. Postępy Rehabilitacji 2007; Supl. 5: 138-139.

 • Efektywność zabiegów krioterapii gazowej u osób z RZS-em [streszczenie]. Daria Chmielewska, Janusz Kubacki, Monika Grygorowicz, Krzysztof Gieremek, Piotr Król. Postępy Rehabilitacji 2007; supl. 5: 134-135.

 • Wpływ kompleksowej terapii obejmującej ćwiczenia czynne masaż klasyczny, krioterapię oraz łączne działanie ultradzwięków i prądu elektrycznego w leczeniu uszkodzeń pierścienia rotatorów. E. Grymel- Kulesza, A. Polak, J. Kubacki, B. Skrzep-Poloczek, P. Król. Fizjoterapia Polska 2007; 7(2): 107-123 [s. 480 - errata].

 • Wpływ wibracji na stabilność postawy ciała u człowieka [streszczenie]. Piotr Król, Magdalena Piecha, Janusz Kubacki, Grzegorz Juras, Kajetan Słomka, Anna Polak. Postępy Rehabilitacji 2007; supl. 5: 159-160.

 • Failure of low-level laser therapy to boost healing of venous leg ulcers in surgically and conservatively treated patients. Jakub Taradaj, Andrzej Franek, Lech Cierpka, Piotr Król, Edward Błaszczak, Patrycja Dalibog, Damian Kusz. Phlebologie 2008; 37(5): 241-246.

 • Zastosowanie promieniowania laserowego do wspomagania gojenia owrzodzeń żylnych goleni, leczonych zachowawczo i chirurgicznie. Andrzej Franek, Jakub Taradaj, Patrycja Dolibog, Piotr Król, Lech Cierpka, Edward Błaszczak. Leczenie Ran 2008; 5(3): 73-80.

 • Zmiany w układzie stabilności postawy ciała pod wpływem wibracji. Magdalena Piecha, Piotr Król, Janusz Kubacki, Grzegorz Juras. Fizjoterapia Polska 2008; 8(2): 97-104.

 • Badanie skuteczności ultradźwięków i elektrofonoforezy we wspomaganiu leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. M. Szlachta, A. Polak, B. Błaszczyk, A. Kluszczyńska-Galas, J. Kubacki, P. Król. Fizjoterapia Polska 2009; 9(3): 211-222.

 • Human postural responses to different frequencies of whole body vibration. Magdalena Piecha, Piotr Król, Janusz Kubacki, Bogdan Bacik, Grzegorz Juras. W: Current research in motor control III: from theories to clinical applications. Ed. Grzegorz Juras, Kajetan Słomka. Wydawnictwo AWF, Katowice 2009: 79-84.

 • Zogniskowana i radialna fala uderzeniowa w ortopedii i fizjoterapii. Piotr Król, Andrzej Franek, Wiesław Zinka, Janusz Kubacki, Anna Polak, Ewa Franek. Fizjoterapia Polska 2009; 9(1): 1-20.

 • Analiza skuteczności wybranych metod fizykalnych w leczeniu owrzodzeń żylnych - doświadczenia własne [streszczenie]. Jakub Taradaj, Andrzej Franek, Edward Błaszczak, Cezary Kucio, Krzysztof Gieremek, Patrycja Dolibog, Anna Polak, Daria Chmielewska, Piotr Król. W: I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Leczenie fizykalne ran", Sosnowiec 26.03.2010: 4.

 • Badanie skuteczności wybranych środków fizykalnych u chorych we wczesnym okresie po operacyjnym leczeniu więzadła krzyżowego przedniego: badanie wstępne. Anna Polak, Anna Feige, Ewa Grymel-Kulesza, Janusz Kubacki, Piotr Król. Fizjoterapia Polska 2010; 10(1): 12-24.

 • The effect of liquid nitrogen cryotherapy and microwave diathermy on median nerve excitability. Mariusz Rubik, Anna Polak, Janusz Kubacki, Piotr Król. W: Fizjoterapia: nowe potrzeby - nowe możliwości. Red. M. Kosińska, L. Niebrój. Media Silesia 2010, Katowice: 135-145.

 • Porównanie efektywności działania jonoforezy z ketonalem i łącznego działania ultradźwięków ze stymulacją elektryczną we wspomaganiu leczenia choroby pierścienia rotatorów. Anna Polak, Ewa Grymel-Kulesza, Monika Romaniak, Janusz Kubacki, Piotr Król. Fizjoterapia Polska 2010; 10(2):123-135.

 • Badanie wpływu lokalnej termoterapii na pobudliwość nerwowo-mięśniową u osób zdrowych. Anna Kamykowska, Anna Polak, Cezary Kucio, Piotr Król, Ryszard Zarzeczny, Robert Roczniok. Fizjoterapia Polska 2011; 11(3): 241-251

 • Early and long-term results of physical methods in the treatment of venous leg ulcers: randomized controlled trial. Jakub Taradaj, Andrzej Franek, Lech Cierpka, Ligia Brzezińska-Wcisło, Edward Błaszczak, Anna Polak, Daria Chmielewska, Piotr Król, Patrycja Dolibog, Cezary Kucio. Phlebology 2011; 26: 237-245.

 • The effect of whole-body vibration frequency and amplitude on the myoelectric activity of vastus medialis and vastus lateralis. Piotr Król, Magdalena Piecha, Kajetan Słomka, Grzegorz Sobota, Anna Polak, Grzegorz Juras. Journal of Sports Science and Medicine 2011; 10: 169-174.

 • Ocena poziomu wydolności fizycznej osób z uzależnieniem narkotykowym uczestniczących w programie rehabilitacyjnym Stowarzyszenia "Monar". Ryszard Zarzeczny, Rafał Rzońca, Dorota Zarzeczna, Anna Polak, Piotr Król. Fizjoterapia Polska 2011; 11(4): 341-349.

 • Aktualny stan wiedzy na temat zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej w ortopedii i fizjoterapii. Cz. 1. Piotr Król, Andrzej Franek, Lidia Wiercigroch, Beata Porębska, Ewa Franek, Patrycja Dolibog, Paweł Dolibog, Wiesław Zinka, Tomasz Król. Fizjoterapia Polska 2012: 12( 2): 83-100.

 • Aktualny stan wiedzy na temat zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej w ortopedii i fizjoterapii. Cz. 2, Nowe zastosowania. Piotr Król, Andrzej Franek, Lidia Wiercigroch, Beata Porębska, Ewa Franek, Patrycja Dolibog, Paweł Dolibog, Wiesław Zinka, Tomasz Król. Fizjoterapia Polska 2012; 12(3): 191-200.

 • Influence of a focused shock wave on the environment of the oral cavity in relation to a possibility to eliminate functional disorder in the locomotor system of the chewing apparatus. Andrzej Franek, Marta Tanasiewicz, Piotr Król, Lidia Wiercigroch, Patrycja Dolibog, Beata Porębska, Paweł Dolibog, Edward Błaszczak, Jakub Taradaj. Polish Journal of Environmental Studies 2012; 21(6A): 45-48.

 • Ocena wpływu ultradźwięków na proces gojenia odleżyn. Anna Polak, Marzena Dzikiewicz, Jakub Taradaj, Cezary Kucio, Agnieszka Nawrat-Szołtysik, Lidia Wiercigroch, Piotr Król, Anna Walczak. Fizjoterapia Polska 2012; 12(4): 363-378.

 • Physical therapy in the treatment of venous leg ulcers: biophysical mechanisms. Jakub Taradaj, Andrzej Franek, Edward Blaszczak, Anna Polak, Daria Chmielewska, Piotr Król, Patrycja Dolibog. Wounds a Compendium of Clinical Research and Practice 2012; 24(5): 138-145

 • Próba wykorzystania zogniskowanej fali uderzeniowej w leczeniu wybranych schorzeń ortopedycznych : doniesienia wstępne. Andrzej Franek, Damian Kusz, Jacek Durmała, Piotr Król, Robert Wilk, Ewa Detko, Bartosz Wnuk, Paweł Dolibog, Edward Błaszczak, Patrycja Dolibog, Lidia Wiercigroch, Jakub Taradaj. Fizjoterapia Polska 2012; 12(2): 147-158.

 • Using physical modalities in the treatment of venous leg ulcers a 14-year comparative clinical study. Jakub Taradaj, Andrzej Franek, Edward Blaszczak, Anna Polak, Daria Chmielewska, Piotr Król, Patrycja Dolibog. Wounds a Compendium of Clinical Research and Practice 2012; 24(8): 215-226.

 • Wstępne wyniki leczenia martwicy głowy kości udowej zogniskowaną falą uderzeniową: doniesienie Wstępne. Damian Kusz, Andrzej Franek, Robert Wilk, Paweł Dolibog, Edward Błaszczak, Piotr Wojciechowski, Piotr Król, Patrycja Dolibog, Błażej Kusz. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2012; 14(5): 435-442.

 • Zogniskowana i radialna fala uderzeniowa w leczeniu objawowej ostrogi piętowej. Piotr Król, Andrzej Franek, Paweł Dolibog, Jacek Durmała, Ewa Detko, Bartosz Wnuk, Krzysztof Ficek, Edward Błaszczak, Tomasz Król, Patrycja Dolibog, Ewa Franek, Lidia Wiercigroch, Jakub Taradaj, Magdalena Piecha, Grzegorz Sobota. Fizjoterapia Polska 2012; 12(4): 341-354.

 • The effect of short- and long-term vibration training on postural stabiblity in men. Magdalena Piecha, Piotr Król, Grzegorz Juras, Grzegorz Sobota, Anna Polak, Bogdan Bacik. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2013; 15(3): 29-35.

 • The effect of a short-term and long-term whole-body vibration in healthy men upon the postural stability. Magdalena Piecha, Grzegorz Juras, Piotr Król, Grzegorz Sobota, Anna Polak, Bogdan Bacik. PLoS One 2014; 9(2): 1-9

 • The effect of a single session of whole-body vibration training in recreationally active men on the excitability of the central and peripheral nervous system. Daria Chmielewska, Magdalena Piecha, Edward Błaszczak, Piotr Król, Agnieszka Smykla, Grzegorz Juras. Journal of Human Kinetics 2014; 41: 89-98.

 • Porównanie wyników prób na celność uderzenia piłki oraz siłę i wytrzymałość mięśni głębokich w dwóch grupach piłkarzy nożnych. Witold Furgał, Mirosław Kokosz, Marcin Hynowski, Edward Saulicz, Piotr Król, Oliwia Kobiałka. Medycyna Sportowa 2014; 30(2): 81-91.

 • Wybrane zabiegi fizykalne w leczeniu szczękościsku. Magdalena Piecha, Daria Chmielewska, Piotr Król. Twój Przegląd Stomatologiczny 2014; 1/2: 81-84.

 • Fala uderzoniowa w leczeniu objawowej ostrogi piętowej. Tomasz Król, Andrzej Franek, Edward Błaszczak, Paweł Dolibog, Jacek Durmała, Patrycja Dolibog, Barbara Król, Piotr Król. W: Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji: VII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów 12-13.02.2015: streszczenia. Rzeszów 2015: 128.

 • Focused and radial shock wave therapy in the treatment of tennis elbow: a pilot randomised controlled study. Piotr Król, Andrzej Franek, Jacek Durmała, Edward Błaszczak, Krzysztof Ficek, Barbara Król, Ewa Detko, Bartosz Wnuk, Lidia Białek, Jakub Taradaj. Journal of Human Kinetics 2015; 47: 127-135.

KSIĄŻKI:

 • Zachowawcze leczenie owrzodzeń żylnych podudzi. Red. Andrzej Franek, Marek Kucharzewski, Aleksander Sieroń. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001. ISBN 83-87114-59-6.

 • Radialna i zogniskowana fala uderzeniowa w terapii łokcia tenisisty, łokcia golfisty i objawowej ostrogi piętowej. Piotr Król. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wydawnictwo AWF, Katowice 2013. ISBN 978-83-64036-12-5.

 • Fala uderzeniowa w leczeniu dysfunkcji układu narządów ruchu: podręcznik praktyczny dla fizjoterapeutów, lekarzy i studentów. Piotr Król, Andrzej Franek. Meden-Inmed, Koszalin 2014. ISBN 978-83-939714-0-4.

WYSTĄPIENIA ZJAZDOWE:

 • III Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Ustroń - Cieszyn, 1998; 1 plakat.

 • Drugie Seminarium: Elektroterapia w leczeniu bólu. Łódź, 1998; 1 referat.

 • 14th World Congress of the Union Internationale de Phlebologie. Roma [Italy]: Italian College of Phlebology, 2001; 1 referat.

 • V Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa opieki długoterminowej. Toruń: Centrum Informacji Medycznej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. , Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom pod Słońcem", 2002; 1 referat.

 • XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Fizjoterapia wobec wyzwań medycyny XXI wieku. Łódź: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, 2003; 3 referaty.

 • XIV Naukowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Flebologicznego: Wrzód żylny goleni. Krynica: PTF, 2003; 1 referat.

 • VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji: Rehabilitacja medyczna, profilaktyka pierwotna i wtórna niepełnosprawności. Łódź: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, 2007; 3 referaty.

 • International Scientific Conference Motor control 2012: From theories to clinical application. Wisła: The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, 2012; 2 referaty.